Stálé zastoupení České republiky při EU

Role Stálého zastoupení během předsednictví České republiky v Radě EU

Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. Během předsednictví 146 diplomatů stálého zastoupení řídí jednání 150 pracovních skupin, kterých je v průběhu šesti měsíců naplánováno 2 335. Celkem Stálé zastoupení ve spolupráci s úřadem místopředsedy vlády Alexandra Vondry, ministerstvem zahraničních věcí a ostatními resorty připravuje 34 formálních rad ministrů a dvě Evropské rady nejvyšších představitelů členských států. Evropské rady jsou hlavními orgány Unie, které určují směr jejího vývoje.

Všechna jednání ministrů v radách připravují dva výbory stálých představitelů při EU, takzvané COREPER II a COREPER I. První z nich se zabývá politickými, finančními a zahraničními tématy a od ledna do června mu předsedá velvyslankyně při EU Milena Vicenová. Druhý se věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám a předsedá mu zástupkyně vedoucí úřadu Jana Reinišová. Třetím klíčovým výborem je Politický a bezpečnostní výbor, kterému předsedá Ivo Šrámek.


Představitelé stálého zastoupení


Vicenová MilenaMilena Vicenová

velvyslankyně, stálá představitelka ve výboru COREPER II
vedoucí Stálého zastoupení v Bruselu
Reinišová JanaJana Reinišová

velvyslankyně, stálá představitelka ve výboru COREPER I

Šrámek IvoIvo Šrámek

velvyslanec, stálý představitel v Politickém a bezpečnostním výboru

Agendy a vedoucí úseků

Stálé zastoupení je organizováno do úseků podle agend projednávaných v expertních skupinách, poté ve výborech stálých představitelů a nakonec v radách ministrů a v Evropské radě, takzvaném summitu hlav států a vlád Evropské unie.


Antici

Hyniová AndreaAndrea Hyniová

Úsek Antici zajišťuje podporu stálé představitelce ČR při EU a koordinaci činností COREPER II, Rady ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC), Evropských rad a českého předsednictví Evropské unie.
Mertens

Kadlčák RichardRichard Kadlčák

Úsek Mertens poskytuje podporu zástupkyni stálé představitelky a koordinaci činností COREPER I.

Právní a institucionální úsek

Kolaja VáclavVáclav Kolaja

Právní a institucionální úsek připravuje vystoupení ministrů české vlády v Evropském parlamentu. Úsek se zabývá institucionálními vztahy a reformami včetně vztahu České republiky s Evropským parlamentem a Evropským soudním dvorem. Dále se úsek zaměřuje na otázky rozšiřování EU a ochrany lidských práv a zajišťuje právní expertizu pro ostatní úseky stálého zastoupení.Úsek hospodářské a finanční politiky

Šárka DybczakováŠárka Dybczaková

Úsek hospodářské a finanční politiky připravuje jednání rady ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti. Úsek se zaměřuje například na oblasti fiskální a daňové politiky, volný pohyb kapitálu a služeb v oblasti pojišťovnictví a finanční trhy. Sleduje a analyzuje vývoj v těchto oblastech a podílí se na zajišťování systému čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.


Úsek justice a vnitra

Solský PetrPetr Solský

Úsek justice a vnitra připravuje jednání rad ministrů spravedlnosti a vnitra. Oblasti působení úseku jsou například oblast vnitřní bezpečnosti, horizontální otázky justice a vnitra, občanské právo, justiční spolupráce v trestních věcech, evropská justiční síť v trestních věcech, trestní právo hmotné, pracovní skupina E-justice, azyl a migrace, ochrana vnějších hranic nebo Schengen.


Úsek vnějších vztahů

Fajkusová BlankaBlanka Fajkusová

Úsek vnějších vztahů připravuje jednání ministrů zahraničních věcí a ministra Karla Schwarzenberga s partnery ze třetích zemí. Činnost úseku se týká orgánů EU působících v oblasti vnějších vztahů, strategie, politických iniciativ a legislativě EU týkající se vztahů s třetími zeměmi, vnější pomoci a projektů financovaných z programů vnější pomoci.


Úsek obchodní politiky

Dita CharanzováDita Charanzová

Úsek obchodní politiky se spolupodílí na přípravě jednání rady ministrů pro všeobecné záležitosti a vnějších vztahů a jednání ministrů obchodu. Navíc se zaměřuje na problematiku společné obchodní politiky EU a s ní související agendu Světové obchodní organizace a ekonomických vztahů EU se třetími zeměmi. Úsek současně zpracovává problematiku rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a agendu Celní unie a celní spolupráce.


Úsek zemědělství a životního prostředí

Šír JiříJiří Šír

Úsek zemědělství a životního prostředí připravuje jednání rad ministrů zemědělství a životního prostředí. Spolupracuje s orgány EU zabývajícími se agendami v oblastech zemědělství, bezpečnosti potravin, biotechnologií, rostlinolékařské a veterinární problematiky, rybolovu, rozvoje venkova, sektorových operačních programů, zemědělského obchodu a také například v oblasti životního prostředí včetně přípravy příslušných právních aktů.


Úsek sektorových agend A

Zajíček MiroslavJaroslav Zajíček

Úsek sektorových agend „A“ připravuje rady ministrů pro dopravu, telekomunikaci a energetiku a rady ministrů pro konkurenceschopnost. Činnost úseku je zaměřena na oblast konkurenceschopnosti a podnikání, horizontální otázky vnitřního trhu, technickou harmonizaci, oblast dopravy, telekomunikací a informační společnosti, hospodářskou soutěž, energetiku a jadernou bezpečnost.


Úsek sektorových agend B

Fuchs MiroslavMiroslav Fuchs

Úsek sektorových agend „B“ připravuje rady ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a rady ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu. Úsek jedná s orgány EU v oblastech vzdělávání a mládeže, kultury a audiovize, zaměstnanosti a sociálních věcí, veřejného zdraví, zdravotnických prostředků a léčiv, vědy a výzkumu, vzájemného uznávání profesních kvalifikací, práva společností a duševního a průmyslového vlastnictví. Navíc diplomaté úseku sledují změny ve společné strategii, politikách a legislativě EU a pomáhají zajišťovat prostředky pro projekty v České republice v rámci Evropského sociálního fondu.


Úsek Společné zahraniční a bezpečností politiky

Pavlíček JiříJiří Pavlíček

Úsek Společné zahraniční a bezpečností politiky se podílí na přípravě jednání ministrů rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Práce úseku se týká oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, přípravy účasti ČR v rámci Politického a bezpečnostního výboru EU a jemu podřízených pracovních skupin, jakož i sledování vývoje ESDP včetně jejího finančního, právního a institucionálního rámce. Pracovníci úseku zastupují ČR například v Institutu pro bezpečnostní studia, Satelitním středisku, Evropské bezpečnostní a obranné škole a ve zvláštních výborech jednotlivých operací EU.


Vojenský úsek

Pavel PetrPetr Pavel

Vojenský úsek tvoří skupina příslušníků Armády České republiky podřízených vojenskému představiteli České republiky při NATO a EU, kteří jsou pověřeni zastupováním České republiky ve Vojenském výboru EU a v jeho pracovních skupinách.

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:47

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace