Co je to předsednictví v Radě EU

Rada EU je mezivládní institucí Evropské unie, která hájí zájmy jednotlivých členských států. Předsednictví v Radě je jedním z nejdůležitějších nástrojů prosazování zájmů členských zemí EU a ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie. Proto se členské státy v předsednictví pravidelně střídají podle předem stanoveného harmonogramu v časovém rozmezí po šesti měsících. V každém kalendářním roce se tedy v předsedání vystřídají dva státy –  první od ledna do června, druhý od července do prosince. Mají tak jedinečnou příležitost zvýšit svoji prestiž v rámci Evropské unie a zviditelnit problematiku evropské integrace ve své zemi.

Předsedající země svolává a řídí všechna zasedání Rady EU a jejích pracovních výborů, je vyjednavačem kompromisů napříč členskými státy a jménem Evropské unie také jedná s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Zastupuje Radu EU při kontaktech s ostatními institucemi EU, zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Předsednictví se řídí podle priorit. Ty si stanoví každá předsedající země a nejprve je představí Radě EU a Evropskému parlamentu. Priority se částečně skládají z cílů, na jejichž splnění má předsednická země eminentní zájem, dále ze záležitostí vyplývajících z aktuální situace a pro zajištění kontinuity z agendy předchozích předsednictví. Pro tento účel je vytvořené trio – spolupráce tří členských států majících po sobě jdoucí předsednictví. Tyto tři členské země společně vytvoří osmnácti měsíční program předsednictví. Česká republika tvoří trio společně s Francií a Švédskem.          

Předsednictví:
země předsednictví webová stránka
Česká republika 1. polovina 2009 www.eu2009.cz
Francie 2. polovina 2008 www.eu2008.fr
Slovinsko 1. polovina 2008   www.eu2008.si
Portugalsko 2. polovina 2007 www.eu2007.pt
Německo 1. polovina 2007  www.eu2007.de
Finsko 2. polovina 2006  www.eu2006.fi
Rakousko 1. polovina 2006   www.eu2006.at
Velká Británie 2. polovina 2005  www.eu2005.gov.uk
Lucembursko 1. polovina 2005 www.eu2005.lu
Nizozemsko 2. polovina 2004 www.eu2004.nl
Irsko 1. polovina 2004  www.eu2004.ie
         
                         
                
              
         
   
                   

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace