Všeobecné záležitosti a vnější vztahy

Evropskou politiku v oblasti důležitých zahraničních otázek utváří Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Právě na ní se pravidelně (zhruba jednou měsíčně) setkávají ministři zahraničních věcí.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Mezi hlavní úkoly předsednictví v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (takzvaném druhém pilíři Evropské unie) patří především koordinace postupu s ostatními šestadvaceti členskými státy Evropské unie (EU), s vysokým představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a s Evropskou komisí. Ode dne 1. listopadu 1993, kdy začala platit Maastrichtská smlouva, může Evropská unie působit na mezinárodní scéně v rámci struktur SZBP. Zaujímá stanoviska k ozbrojeným konfliktům, otázkám lidských práv nebo jiným otázkám, které jsou spjaté se základními principy a sdílenými hodnotami.

V rámci SZBP pracují členské státy na mezivládním základě a používají tři hlavní nástroje: společné akce, společné postoje a společné strategie. Mnoho zahraničních otázek lze řešit pouze úzkou spoluprací mezi členskými státy EU, proto se diskutují stále častěji v Bruselu. Evropská unie chce prostřednictvím společné zahraniční a bezpečnostní politiky přispívat k mezinárodnímu míru, podporovat mezinárodní bezpečnost, demokracii, právní stát a dodržování lidských práv.

Vysoký představitel

Pozice vysokého představitele pro SZBP vznikla na základě Amsterodamské smlouvy v roce 1997. Vysoký představitel pomáhá předsednictví Rady, které zastupuje EU navenek, v záležitostech SZBP, přispívá k formulování, přípravě a provádění politických rozhodnutí, případně vede na žádost předsednictví politický dialog se třetími stranami. Ode dne 18. října 1999 zastává tuto funkci Javier Solana.

PSC

Smlouva z Nice, která začala platit dne 1. února 2003, zřídila Politický a bezpečnostní výbor (Political and Security Committee, PSC). Ten zasedá zpravidla dvakrát týdně, přijímá rozhodnutí k otázkám SZBP a sleduje vedení operací v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (European Security and Defence Policy, ESDP).

Politické nástroje SZBP

Klíčový politický nástroj představují závěry Rad pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, které jsou vytvářeny a dokončovány během intenzivních konzultací mezi členskými státy EU. Předsednická země vede v rámci takzvané Trojky, která je složena z představitele předsednické země, Evropské komise a (zástupce) vysokého představitele pro SZBP, politický dialog s třetími zeměmi. K aktuálním událostem ve třetích zemích může rovněž jménem EU vydávat prohlášení. Zvláštní představitelé EU (EU Special Representatives, EUSR) jsou dalším důležitým nástrojem SZBP. V současné době jsou jmenováni zvláštní představitelé pro Afghánistán, Bosnu a Hercegovinu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Kosovo, blízkovýchodní mírový proces, pro oblast Velkých jezer, Súdán, Jižní Kavkaz, Střední Asii, pro krizi v Gruzii a Moldavsko.

Priority SZBP

Teritoriální priority SZBP zahrnují západní Balkán, evropskou sousedskou politiku, Blízký východ, jižní Kavkaz a konfliktní zóny v Africe. Tematické priority obsahují lidská práva, předcházení konfliktům, boj proti terorismu, nešíření a posilování efektivního multilateralismu.

Důležitou součástí SZBP je také evropská bezpečnostní a obranná politika.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace