Ministr Petr Šimerka zasedne v čele Rady pro zaměstnanost v Lucemburku

V pondělí 8. června zasedá v Lucemburku Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve formaci ministrů práce a sociálních věcí.

Českou delegaci povede a jednání Rady bude řídit ministr Petr Šimerka. Hlavním bodem jednání bude tradičně příprava příspěvku k červnové Evropské radě, jímž bude řešení dopadů současné krize na zaměstnanost. „Hlavním nebezpečím krize není krátkodobě zvýšená nezaměstnanost, ale především riziko trvalého opuštění trhu práce,“ řekl ministr Petr Šimerka.

Ministři se v politické diskusi zaměří především na programy zavedené členskými státy na udržení zaměstnanosti, na otázku jejich efektivity a další postup v případě pokračování krize. Soustředí se na možnosti lepšího začleňování do trhu práce, podporu pracovníků při přechodech mezi zaměstnáními a na opatření vedoucí ke zlepšení podnikatelského prostředí či na motivování podniků k investicím do kvalifikací. Jako východisko k diskusi ministrům poslouží hlavní poselství Summitu zaměstnanosti, který se uskutečnil 7. května v Praze. (Hlavní poselství summitu zde.) Na základě poselství Summitu zaměstnanosti připravila Evropská komise dvě zásadní sdělení: „Společný závazek pro zaměstnanost“ a sdělení o „Řešení dopadů stárnutí evropské populace.“
V rámci přípravy Evropské rady mají ministři sedmadvacítky přijmout rovněž závěry ke konceptu flexicurity v době krize a závěry k sociálním službám v kontextu aktivního začleňování a nových pracovních příležitostí.

Projednávat se bude návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států na rok 2009, jejichž prioritou je zajistit setrvání pracovníků v zaměstnání, zvýšit přizpůsobivost pracovníků a podniků a více investovat do vzdělávání a kvalifikací.

Předsednictví podá zprávu o pokroku ke směrnicím o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci těhotných a kojících zaměstnankyň a k antidiskriminační směrnici.

Evropská komise podá v rámci zprávy o třetí fázi přechodných opatření informaci o argumentaci Německa a Rakouska pro zachování omezení volného pohybu pracovníků na jejich pracovních trzích do roku 2011.


Kontakt:

  • Jana Říhová, tisková mluvčí pro předsednictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                      
  • tel.: +420 221 922 249, GSM: +420 725 761 147 ; e-mail: jana.rihova@mpsv.cz , www.mpsv.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace