České předsednictví podporuje rozvoj malých a středních podniků obranného průmyslu

Ve dnech 27. až 29. května 2009 probíhá v Olomouci v rámci českého předsednictví v Radě EU mezinárodní konference pod názvem „Zvýšená role malých a středních podniků v dodavatelském řetězci“.

Cílem českého předsednictví je navázat na výsledky práce Evropské komise, Evropské obranné agentury (EDA – European Defence Agency) a na výsledky předešlých předsednictví a v rámci dvou diskusních panelů vytvořit prostor pro výměnu názorů na současnou situaci v technologické a průmyslové základně Evropy v oblasti obrany a na možnosti zapojení malých a středních podniků obranného a bezpečnostního průmyslu do procesu zvyšování obranných schopností ozbrojených sil členských států EU. Podpora činnosti EDA v její snaze rozvíjet malé a střední podniky obranného průmyslu je jednou z priorit českého předsednictví v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP – European Security and Defence Policy).

Konferenci připravila Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ve spolupráci s EDA, Evropskou komisí, Evropskou asociací obranného a leteckého průmyslu a s organizační podporou Olomouckého kraje a města Olomouc. Mezi jejími účastníky jsou národní ředitelé pro vyzbrojování, zástupci Evropské komise, Evropské obranné agentury, představitelé podniků obranného průmyslu, finančních institucí a další odborníci z ministerstev obrany členských zemí EU.

Jednání konference v olomouckém hotelu FLORA zahájil ve čtvrtek 28. května 2009 náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Jaroslav Kopřiva. Ve svém vystoupení shrnul vývoj v oblasti evropského obranného průmyslu od roku 1990, charakterizoval jeho současný stav a strukturu v podmínkách EU a České republiky i aktuální podmínky pro jeho další rozvoj. „Dnes již všechny rozhodující instituce na půdě EU uznávají, že malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem evropského průmyslu, ať už jde o rozvoj nových technologií nebo o jejich schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníků“, uvedl náměstek Jaroslav Kopřiva. Podle něho se diskuse na konferenci nemůže vyhnout ani současné ekonomické krizi a jejím dopadům na malé a střední podniky obranného průmyslu. „Na nedávném veletrhu IDET 2009 v Brně zazněly obavy z protekcionismu v některých evropských zemích. Všemi deformacemi na trhu s obranným materiálem je třeba se zabývat abychom zabránili tomu, že některé země či specifická odvětví budou znevýhodněny,“ uzavřel své vystoupení náměstek ministra obrany.

Po úvodních hlavních vystoupeních zástupců Evropské komise, EDA a představitele obranného průmyslu Švédska se účastníci konference v rámci prvního diskusního panelu zabývali možnostmi sdružování malých a středních podniků obranného průmyslu do tzv. klastrů a zřizování specializovaných uskupení (Centres of Excellence) s cílem udržet jejich výrobní kapacitu, potenciál v oblasti výzkumu a vývoje, přístup k úvěrům a tím zachovat jejich konkurenceschopnost na trhu. Druhý diskusní panel byl věnován otázkám spojeným se zajištěním bezpečnosti dodávek na evropském trhu s obranným materiálem a technologiemi pro ozbrojené síly států EU i NATO.

Závěry mezinárodní konference budou prezentovány na podzimním jednání řídícího výboru EDA ve formátu národních ředitelů pro vyzbrojování.


  • Vladimír Lukovský, tisková a informační služba MO
  • FOTO: Olga Haladová, Odbor komunikačních strategií MO

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:20

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace