Díky jednodušší legislativě má být i Společná zemědělská politika levnější a konkurenceschopnější

Předsednictví úspěšně završilo své tažení za jednodušší unijní legislativu. Resortní ministři na květnové radě pro zemědělství a rybářství jednomyslně schválili Závěry k této významné prioritě českého předsednictví. Od simplifikace si Komise slibuje i finanční úspory, konkrétně se předpokládá asi 1,4 miliardy euro ušetřených ve Společenství do roku 2012.

„Zjednodušení je třeba pojímat komplexně – právní prostředí pro dnešního farmáře zahrnuje celou řadu legislativních podmínek, které se týkají rostlinné výroby, chovu, environmentálních a hygienických zásad a dalších,“ vysvětluje ministr zemědělství Jakub Šebesta. „Proto i přijaté Závěry se dotýkají celého komplexu právního prostředí Unie a navrhují konkrétní kroky pro další období, například v oblasti přímých plateb, ale i rozvoje venkova, nebo Cross-Compliance.“ Potenciál pro další zjednodušování lze určitě najít v zavádění elektronických systémů administrace. Není pochyb ani o nutnosti zrušit legislativu, která už se přežila, a tzv. konsolidovat jednotlivé právní předpisy – mnohokrát měněné texty je třeba „vyčistit“ a sjednotit.
„Ambiciózní Závěry jsou výsledkem dobré spolupráce nejen členských států, ale i Komise. Pro české předsednictví je významným úspěchem, že se mu povedlo dovést státy během složitých vyjednávání k jednomyslné shodě,“ hodnotí 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. „Přijaté Závěry významně posouvají proces zjednodušení unijní legislativy a a obohacují Společnou zemědělskou politiku o nové rozměry. Zároveň Závěry Rady jednoznačně potvrzují, že směr, který si Česká republika zvolila, je správný, a priorita zjednodušování legislativy nanejvýš aktuální.“
Závěry zdůrazňují:

  • nutnost zjednodušovat vnitrostátní legislativy v členských státech,
  • výměnu zkušeností v procesu zjednodušování mezi jednotlivými státy,
  • lepší „vtažení“ Platebních agentur, resp. jejich zkušeností jako přímého administrátora plateb, do procesu zjednodušení,
  • lepší obeznámenost úředníků z Bruselu s konkrétními podmínkami farmářů přímo v místě

 „Moderní zemědělství klade důraz na flexibilitu, konkurenceschopnost a možnost reagovat na signály trhu, tomu musí odpovídat i pružná legislativa, která nebude farmářům svazovat ruce, ale naopak jim bude usnadňovat práci,“ zdůrazňuje ministr Šebesta. „Složité právní prostředí je výsledkem dlouhodobého vývoje Společné zemědělské politiky a mnohdy důsledkem reálných politických kompromisů členských států Společenství,“ dodává ministr. Zjednodušování je ale podle něj nanejvýš aktuální -  „Například i současná ekonomická krize jasně ukazuje nutnost dosáhnout skutečného zjednodušení a zefektivnění právního prostředí,“ říká ministr. Zjednodušení mají ocenit hlavně farmáři, protože u nich se nejen sbíhá veškerá legislativa, ale hlavně ji musí každodenní prací naplňovat. Flexibilní a co nejjednodušší právní prostředí, podmínky pro lepší konkurenceschopnost a kvalitu evropské produkce ale prospějí i Komisi a EU jako celku. Jednoduchá a transparentní legislativa, která bude navíc maximálně efektivní z rozpočtového hlediska, určitě potěší státní správu.

Do roku 2012 chce Evropská komise o čtvrtinu snížit administrativní zátěž zemědělců. České předsednictví, které si zjednodušení (simplification) a zefektivnění (better regulation) evropské legislativy vzalo za jednu z hlavních priorit, v tom výrazně pomohlo. Pod vedením předsednictví rada pro zemědělství a rybářství vytipovala oblasti, ve kterých se farmáři nejvíc cítí sešněrovaní a zavalení předpisy, jejichž účelnost už se navíc mnohdy přežila. „Ztotožňuji se s komisařkou Mariann Fischer Boel, v názoru že hlavním přínosem zjednodušení Společné zemědělské politiky je to, že farmáři budou mít více času pro skutečnou práci a méně času stráví vyplňováním formulářů,“ uzavírá ministr Šebesta. Od simplifikace si Komise slibuje i finanční úspory, konkrétně by Společenství mělo ušetřit do roku 2012 asi 1,4 mld. euro.


kontakt:

  • Tereza Dvořáčková, tisková mluvčí ministerstva zemědělství
  • Tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030, E-mail: tereza.dvorackova@mze.cz


Datum aktualizace: 16.8.2011 15:20

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace