Ministři podpořili evropský průmysl v době krize

Na dnešním zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu diskutovali ministři zodpovědní za průmysl a vnitřní trh o opatřeních na podporu podniků v době hospodářského útlumu.

Prvním bodem jednání byl integrovaný přístup ke konkurenceschopné a udržitelné průmyslové politice v EU. Závěry Rady, které k tomuto bodu ministři schválili, zdůrazňují především potřebu vytvářet stabilní a předvídatelné prostředí pro podnikání v EU a důsledně hodnotit dopady přijímané legislativy na evropský průmysl.
„Pro evropské podniky musíme vytvářet takové podmínky, abychom  minimalizovali nebezpečí přesunu jejich výroby do zemí, kde se na průmysl nevztahují taková regulační opatření jako v EU. Stabilita, předvídatelnost a pečlivé hodnocení dopadů jsou tři hlavní principy, podle kterých by se měl nadále vytvářet právní rámec pro evropský průmysl,“ říká český ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady pro konkurenceschopnost Vladimír Tošovský.

Význam zlepšování regulatorního rámce a zpřehledňování legislativy pro konkurenceschopnost evropských podniků Rada zdůraznila v Závěrech, které přijala k iniciativě Lepší regulace. Ministři ocenili dosavadní aktivity Evropské komise, která již navrhla zrušení 1300 zastaralých právních norem.

Na základě iniciativy členských států se Rada zabývala projektem digitalizace knih americké společnosti Google. Ministři vyzvali Evropskou komisi, aby zhodnotila vzniklou situaci a případně navrhla kroky směřující k ochraně práv evropských autorů.
Rada dále zhodnotila postup v implementaci  priorit Akčního plánu pro Evropský akt pro malé a střední podniky. Ministři ocenili, že se v posledních měsících podařilo nastartovat podpůrné úvěrové programy pro podnikatele, zejména prostřednictvím Evropské investiční banky, která zvýšila objem úvěrů pro malé a střední podniky o 30 miliard EUR pro následující dva roky. Pozitivní je také snížení sazeb DPH u některých služeb, které během obtížných jednání zajistilo české předsednictví EU, a zahájení projednávání směrnice o opožděných platbách.

Ministr Tošovský na závěr představil pokrok v jednání o patentovém systému v Evropě dosažený za českého předsednictví. Rada následně vyslovila souhlas s návrhem předsednictví, aby kompatibilitu dohody o jednotném soudním systému pro řešení patentových sporů přezkoumal Evropský soudní dvůr. Uzavření dohody evropským firmám umožní efektivněji řešit spory plynoucí z evropských patentů a snížit náklady spojené s vedením sporů.


kontakt:

  • Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu
  • Tel.: +420 224 853 311, GSM: +420 602 508 328, E-mail: bartovsky@mpo.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:20

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace