Zvláštní výbor ATHENA zasedal v České republice

Ve dnech 28. až 29. května 2009 se v České republice uskutečnilo výjezdní zasedání Zvláštního výboru ATHENA. Výjezdní zasedání je jednou z aktivit resortu Ministerstva obrany (MO) v rámci českého předsednictví v Radě EU. Jednání zvláštního výboru v době našeho předsednictví řídila Jarmila Madejová ze Sekce obranné politiky a strategie MO.

Zvláštní výbor ATHENA (Special Committee ATHENA) je pracovním orgánem Rady EU a řeší otázky financování vojenských operací EU. Na svém výjezdním zasedání v Praze výbor projednal obnovení mandátu členů Institutu auditorů finančního mechanismu ATHENA a od zástupců operačního velitelství operace EUFOR Čad/SAR obdržel aktuální informaci o předávání infrastruktury, zařízení a prostředků operace nové misi OSN MINURCAT II. Součástí výjezdního zasedání byla rovněž návštěva 4. brigády rychlého nasazení v Žatci, jejíž jednotky jsou začleněny jak do společného Česko – slovenského bojového uskupení EU, tak jsou připravovány i pro nasazení do mise ISAF v Afghánistánu.

Předpoklady pro vznik nového mechanismu pro financování vojenských operací EU byly vytvořeny rozhodnutím Rady EU v září 2003. EU tak měla získat nezbytnou pružnost pro řízení financování společných nákladů na vojenské operace bez ohledu na jejich rozsah, složitost nebo naléhavost. Výše uvedené důvody vedly k tomu, že Rada EU v únoru 2004 přijala Rozhodnutí 2004/197/CFSP, které vstoupilo v platnost 1. března 2004, o vytvoření mechanismu pro provádění financování společných nákladů operací EU s vojenskými nebo obrannými aspekty. Mechanismus byl pojmenován podle řecké bohyně vítězné války -  ATHENA.

Finanční mechanismus ATHENA je řízen z pověření zvláštního výboru správcem, velitelem příslušné operace a účetním. Zvláštní výbor ATHENA, který je složený z jednoho zástupce z každého zúčastněného členského státu, schvaluje návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok a návrh rozpočtu na každou vojenskou operaci EU. Každý velitel operace předkládá zvláštnímu výboru jednou za čtvrtletí přehled o čerpání prostředků z rozpočtu dané operace. Zvláštní výbor může rozhodnutím zmocnit velitele operace k uzavírání smluv jménem členských států, které se operace účastní, k zajištění podpůrných služeb v prostoru operace, jako je stravování, údržba oděvů, zásobování pitnou vodou atd. Po ukončení každé vojenské operace správce mechanismu ATHENA předkládá zvláštnímu výboru návrh na konečné uplatnění nebo odprodej společně financovaného vybavení a infrastruktury vybudované jednotkami EU v prostoru operace.

„Tradici výjezdního zasedání zvláštního výboru ATHENA zahájilo rakouské předsednictví v první polovině roku 2006. Od té doby všechny členské státy tuto tradici udržují a ani ČR nechtěla být v tomto ohledu výjimkou“, uvedla předsedající Jarmila Madejová.


Kontakt:

  • Vladimír Lukovský, tisková a informační služba MO
  • tel.: +420 973 200  153, GSM: +420 724 006 780; e-mail: lukovskv@army.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:20

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace