Konference Evropské platformy pro výzkum biodiverzity

  • Datum: 19.5.2009 — 22.5.2009
  • Místo: Průhonice - Czech Republic
  • Kategorie: Konference a semináře
  • Téma: Životní prostředí

Konference Konference projedná a vypracuje doporučení týkající se rozvoje a lepší koordinace taxonomického výzkumu na evropské úrovni, který by pomohl evropským a rozvojovým zemím lépe vyhodnotit a chránit jejich biodiverzitu. Měla by poskytnout jasný obraz současného stavu a budoucích priorit v oblasti taxonomického výzkumu. Zasedání se bude tedy zabývat překážkami v taxonomickém výzkumu na jedné straně a propojením taxonomických poznatků s dalšími vědními obory a celosvětovými politickými potřebami na straně druhé. Konferenci pořádá Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. a Ministerstvo životního prostředí.

Cílem konference je určit zásadní badatelské otázky, které by umožnily taxonomii lépe vyjít vstříc polickým potřebám. Témata konference odrážejí otázky, které by politici mohli odborníkům na taxonomii položit:

1 - Taxonomické informace: strategie a metody:

Inventarizace a identifikace druhů (jak by další výzkum mohl pomoci zvýšit nebo zlepšit příspěvek taxonomie k pochopení toho, co existuje) & S pomocí taxonomie pochopit modely a změny v rozšíření organismů, jejich stavu a vývoje ochrany a druhové migrace.

2 - Taxonomie jako základ ekologického výzkumu a udržitelné péče o biodiverzitu:

Ekologické funkce a služby (jak zajistit, aby taxonomický výzkum přispěl k lepšímu chápání funkcí a vlastností taxonomických skupin) & Taxonomie, biodiverzita a její ochrana (udržitelná péče o biodiverzitu).

3 - Taxonomie, potenciální uživatelé a rozvoj odborných kapacit: otevřený přístup k informacím:

Jak může výzkum zlepšit způsob, jakým se taxonomické znalosti a informace dostávají z míst, kde vznikají, do míst, kde jsou potřeba kdekoliv jinde na světě & Rozvoj a vzdělávání odborníků v zemích s bohatou biodiverzitou a v celosvětovém měřítku.

Platforma EPBRS nabízí příležitost k dialogu mezi prominentními vědci a politiky ze všech států, které jsou součástí evropského rámcového programu. Konference se zúčastní jednak oficiální delegáti jmenovaní svými národními zástupci v programovém výboru 7. rámcového programu, jednak odborníci pozvaní národními platformami.

Elektronická konference

Zasedání Evropské platformy předchází elektronická konference (viz WebBoard), kterou pořádá BioStrat, a jejímž cílem je připravit vědecké vstupy pro hlavní témata zasedání. Elektronická konference probíhá od 14. dubna do 5. května 2009 a je rozdělena do tří částí podle hlavních témat zasedání (viz výše).


Tiskové avízo - Konference Evropské platformy pro výzkum biodiverzity


nahoru | Zpět na výpis | nové hledání

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc květen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.5. - seznam událostí 2.5. - žádná událost 3.5. - seznam událostí
4.5. - seznam událostí 5.5. - seznam událostí 6.5. - seznam událostí 7.5. - seznam událostí 8.5. - seznam událostí 9.5. - seznam událostí 10.5. - seznam událostí
11.5. - seznam událostí 12.5. - seznam událostí 13.5. - seznam událostí 14.5. - seznam událostí 15.5. - seznam událostí 16.5. - seznam událostí 17.5. - seznam událostí
18.5. - seznam událostí 19.5. -  dnešní události 20.5. - seznam událostí 21.5. - seznam událostí 22.5. - seznam událostí 23.5. - seznam událostí 24.5. - seznam událostí
25.5. - seznam událostí 26.5. - seznam událostí 27.5. - seznam událostí 28.5. - seznam událostí 29.5. - seznam událostí 30.5. - seznam událostí 31.5. - seznam událostí

rychlá navigace