Prohlášení předsednictví jménem EU u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii (17. května)

Předsednictví Rady v souvislosti s Mezinárodním dnem boje proti homofobii jménem Evropské unie znovu potvrzuje zásadu nediskriminace, která vyžaduje, aby nositeli lidských práv byly stejnou měrou všechny lidské bytosti bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.

Evropská unie odmítá a odsuzuje veškeré projevy homofobie jako zcela v rozporu lidskou důstojností. Evropská unie považuje diskriminaci z důvodu sexuální orientace a genderové identity za neslučitelnou se základními zásadami, na nichž je založena, a zasazuje se a i nadále se bude zasazovat  za předcházení a odstranění diskriminace ze šesti důvodů uvedených v článku 13 Smlouvy o ES,  mezi něž patří i sexuální orientace.
 
Velmi nás znepokojuje porušování lidských práv a základních svobod z důvodů sexuální orientace nebo genderové identity, ať už k němu dochází kdekoli, zejména ukládání trestu smrti z tohoto důvodu, mučení nebo jiné kruté, nelidské a ponižující zacházení nebo trestání, svévolné zatýkání nebo zadržování, upírání práva pokojně se sdružovat  a zbavování hospodářských, sociálních a kulturních práv, včetně práva na zdraví.

Naléhavě vybízíme státy, aby podnikly veškerá potřebná opatření k zajištění toho, aby sexuální orientace a genderová identita nemohly být za žádných okolností důvodem k trestním sankcím, a aby se takové porušování lidských práv vyšetřovalo a pachatelé byli hnáni k odpovědnosti a postaveni před soud.

Evropská unie vítá stále rostoucí podporu, jíž se těmto zásadám ve světě dostává, a v této souvislosti připomíná, že 67 států z různých regionů v prohlášení Valného shromáždění OSN ze dne 18. prosince 2008 o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě odsoudilo násilí páchané na osobách z důvodů jejich sexuální orientace a genderové identity.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Arménie a Gruzie.


* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Kontakt:

  • Jiří Beneš, odbor tiskového mluvčího ministerstva zahraničních věcí ČR
  • tel.: +420 224 182 426, GSM: +420 602 263 056; e-mail: press@mzv.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:21

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace