Boj proti organizovanému zločinu a terorismu

Boj proti organizovanému zločinu

Organizovaný zločin představuje mimořádné bezpečnostní riziko, které ohrožuje stabilitu světového hospodářského systému a v případě některých států i systém politický. Pro organizovaný zločin je typické soustavné páchání koordinované závažné trestné činnosti zločineckými skupinami nebo organizacemi.

Mezinárodní organizace jako Organizace spojených národů, Rada Evropy a také Evropská unie (EU) podněcují řadu opatření v boji proti organizovanému zločinu. Zároveň koordinují činnost národních iniciativ v jednotlivých zemích. Negativní dopady – zejména praní špinavých peněz, korupce, obchod s lidmi, pašování zbraní nebo obchodování s drogami se totiž stupňují s postupující globalizací a stále větším uplatněním moderních technologií.

V rámci Rady EU funguje Multidisciplinární pracovní skupina Rady EU pro organizovaný zločin (MDG), která je fórem pro přípravu politiky EU v boji proti organizovanému zločinu a v podobných oblastech.

Boj proti terorismu

Terorismus zůstává jednou ze zásadních bezpečnostních výzev současného světa. Stále přetrvává zhoršená mezinárodně bezpečnostní situace, která se datuje od útoků na USA ze dne 11. září 2001. Nový rozměr ohrožení představuje i možnost zneužití chemických, biologických a radiologických látek nebo jaderných materiálů teroristy, stejně tak jako prostor, který terorismu otevírají moderní informační a komunikační technologie.

Vedle členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu se problematikou terorismu zabývá i protiteroristický koordinátor EU, který slaďuje aktivity EU na tomto poli. Základním dokumentem EU v oblasti boje proti terorismu je protiteroristická strategie EU, jejíž nedílnou součástí je Akční plán EU pro boj proti terorismu. Impulsem k jejímu vzniku byly teroristické útoky v Londýně v roce 2005.

Evropská unie věnuje značnou pozornost boji proti radikalizaci přistěhovaleckých komunit a prevenci náboru jejich členů do teroristických struktur. Proto byla vypracována strategie EU pro boj s radikalizací a nábory shrnující možná opatření různé povahy.

Dalším klíčovým koncepčním dokumentem v oblasti boje proti terorismu je akční plán k posílení bezpečnosti výbušnin, který předpokládá přijetí řady důležitých preventivních opatření.

Policejní a celní spolupráce

Policejní spolupráce v rámci EU byla poprvé institucionalizována Smlouvou o EU (platí od roku 1993) ustanovením o policejní a soudní spolupráci v trestněprávních věcech (takzvaný třetí pilíř). Před rokem 1993 byly otázky policejní spolupráce upraveny pouze v rámci schengenské spolupráce a činnosti skupiny TREVI (terorismus, radikalismus, extremismus a mezinárodní násilí).

Policejní spolupráce se zaměřuje především na úkoly národních policií, které souvisejí s schengenskou spoluprací, činností společných pohraničních center policejní a celní spolupráce nebo národních jednotek Evropského policejního úřadu (Europolu). Právě Europol, zřízený mezinárodní úmluvou z roku 1995, posiluje boj proti organizovanému zločinu a terorismu, pokud jsou trestnou činností zasaženy dva nebo více států. Europol zjednodušuje výměnu informací, vytváří strategické zprávy a zpracovává operativní analýzy. Poskytuje také odbornou a technickou podporu při vyšetřování vedeném členskými státy. V roce 2008 byla schválena změna právního základu Europolu, na jejímž základě se tato organizace stává agenturou EU, a tím i účinnějším nástrojem policejní spolupráce mezi členskými státy. Významným nástrojem policejní spolupráce je též síť evropských vzdělávacích institucí CEPOL (Evropská policejní akademie).

Na policejní spolupráci je úzce napojena celní spolupráce. Ta má zefektivnit spolupráci mezi celními správami a policií tím, že vytvoří společná centra, která se budou podílet na prevenci a potlačování trestné činnosti, zejména přeshraniční. Celní spolupráce by se měla posílit zlepšením právních nástrojů a nastavením mechanismů společných operací a výměny zkušeností. Z tohoto důvodu byla také v roce 1997 schválena příručka pro společné celní kontrolní akce.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace