Rozpočet předsednictví

Přesně vyčíslit celkové náklady českého předsednictví bude možné až po jeho skončení. Nicméně plánovaný centrální rozpočet na přípravu předsednictví a jeho realizaci je 1,9 miliard korun z Všeobecné pokladní správy, to je navíc mimo běžné rozpočty jednotlivých resortů. Tento rozpočet je plánován na roky 2007 až 2009; z toho 1 miliarda připadá na rok 2009 pro samotný průběh předsednictví. Ačkoliv je mezinárodní srovnání obtížné, lze říci, že je tato částka srovnatelná s výdaji zemí jako Slovinsko, Finsko nebo Rakousko, které na organizaci předsednictví spotřebovaly částky v rozmezí od 65 do 85 milionů eur. V přepočtu dle současného kursu představují očekávané výdaje českého předsednictví 73 milionů eur. Očekávané výdaje Francie budou více než dvojnásobné (190 milionů eur).

Z prostředků Všeobecné pokladní správy se budou hradit například nájmy stálých konferenčních prostor, kde bude probíhat většina jednání na různých úrovních, nebo nájmy konferenčních prostor v regionech pro neformální zasedání Rady EU na úrovni ministrů. Dále jsou finance určeny na úhradu akreditací, zajištění chodu webové stránky, propagaci předsednictví u nás i v zahraniční; tlumočení, konferenční vybavení, zajištění občerstvení na neformálních zasedáních ministrů a dalších jednáních na nejvyšší úrovni nebo pořízení dárkových předmětů pro zahraniční delegáty a na zahajovací a závěrečné kulturní akce předsednictví v Praze a v Bruselu.

Významná část rozpočtu bude využita na bezpečnostní zajištění jednání a také na úhradu plateb za pořádání dvou formálních Evropských rad konaných v roce 2009 v Bruselu.

Další část prostředků Všeobecné pokladní správy je určena na pokrytí zvýšených výdajů na zastupitelských úřadech nebo personálním posílení úřadů v ČR i v zahraničí. Například Stálé zastoupení České republiky při EU v Bruselu se kvůli předsednictví rozrůstá zhruba o sto osob, které nastoupily již v průběhu roku 2008. Všechna tato místa (celkově se jedná o 365 funkčních míst) budou postupně zrušena, a to nejpozději do konce roku 2009.

Zejména v letech 2007 a 2008 byly prostředky Všeobecné pokladní správy věnovány také na institucionální vzdělávání pracovníků prostřednictvím Institutu státní správy na Ministerstvu vnitra.
Některé aktivity předsednictví si hradí přímo jednotlivá ministerstva. Tato praxe je obvyklá i v dalších zemích EU. Resorty si tak financují například tlumočení a pohoštění na pracovních zasedáních, doprovodný program akcí na úrovni ministrů, zahraniční služební cesty, popřípadě pronájmy zasedacích prostor a konferenčních služeb pro pracovní jednání, pokud nevyužijí stálé konferenční centrum, nebo ubytování významných hostů. V letech 2007 až 2008 si ministerstva platila náklady jazykového a odborného vzdělávání svých pracovníků. Výši všech těchto prostředků však nelze detailně vyčíslit, přesnější údaje budou dostupné až po skončení předsednictví.

Mezi další finanční zdroje, které podpoří české předsednictví, lze počítat financování tlumočení pěti neformálních rad konaných v České republice ze zdrojů Generálního sekretariátu Rady EU a podporu některých odborných konferencí, pořádaných ve spolupráci s Evropskou komisí, přímo ze zdrojů Evropské komise.

Při předsednictví se uplatní také partneři svými službami nebo zbožím (například zásobováním minerálními vodami, spedičními službami, některými technickými službami nebo dodávkami), které poskytnou zdarma. Od Úřadu vlády za to na oplátku obdrží statut partnera českého předsednictví. Vedle toho Škoda a.s. a Import Volkswagen Group s.r.o. poskytnou předsednictví vozy pro přepravu nejdůležitějších delegátů za 1 korunu. Centrálně se nebude uplatňovat finanční sponsoring, i když pořadatelé některých doprovodných akcí předsednictví tohoto sponsoringu s největší pravděpodobností využijí jednotlivě.

 

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace